Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn

Dự án thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn căn hộ 2502 được Xây Là Đẹp hoàn thành vào tháng 9/2018.

Công trình bao gồm việc thay thế và cải tạo toàn bộ trần thạch cao cho phòng khách, phòng ngủ cha mẹ cũng như phòng ngủ trẻ em. Công trình được hoàn thiện trong vòng 7 ngày kể từ lúc chúng tôi bắt đầu thi công tại đây.
Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 1

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 2

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 3

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 4

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 5

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 6

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 7

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 8

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 9

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 10

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 11

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 12

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 13

Thi công trần thạch cao tại An Bình City nhà anh Tuấn. Ảnh 14

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here